𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐖𝐚𝐥𝐤𝐬

🇺🇦 & 🇷🇴 below

CONNECT, Community for Timisoara

The city itself has things to say, stories to tell. If we take a moment to listen, what are the sounds of the city awakening in us? Would we, Ukrainians and locals, reply the same?

The workshop, focused around a sound walk in the city, explores Timișoara through sound. Collectively we will use gathered sound recordings to reflect and create a new map of the city.

The workshop culminates in an event where the public can explore this new collective map and its personal audio origins, on October 30, at FABER. The event will also host a talk moderated by Teodora Borghoff, member of the curatorial team of Timisoara 2023 - European Capital of Culture, expert in community engagement and social inclusion. We will talk about identity, belonging in the city and the opportunities to create and fund social initiatives.

The workshop will be led by Jack Bardwell (UK, 1990), an artist and designer based in Rotterdam whose work focuses on creating spaces for collaboration and the strengthening of cultural scenes and communities.

𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩𝐬 𝐡𝐞𝐫𝐞 👉 https://bit.ly/3T94d3u The workshops are free, but the number of participants is limited to 10 people per workshop.

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐬 𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐬:
October 26, 27, 28, from 14 to 18
October 30th, public event, from 16 to 20

City Sound Walks is part of the project CONNECT, Community for Timisoara, organized by Helixconnect Europe and FABER, and supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union.

•••
🇺🇦 Звукові прогулянки містом

CONNECT, Спільнота для Тімішоари

істо має що про себе сказати та які історії розповісти. Якщо ми зупинимося на хвилинку і прислухаємося, що саме звуки міста пробуджують в нас? Чи будемо ми, українці та місцеві мешканці, відчувати одне й те ж?

На нас чекає воркшоп - звукові прогулянки містом, під час яких ми будемо досліджувати Тімішоару через її різноманітні звуки. Разом ми будемо використовувати зібрані звукозаписи для осмислення та створення нової карти міста.

Кульмінацією воркшопу стане подія 30 жовтня у FABER, під час якої слухачі та глядачі зможуть дослідити цю нову колективну карту та персональні аудіо, що її утворили.

Під час заходу також відбудеться дискусія, яку модеруватиме Теодора Боргхофф, член команди кураторів "Тімішоара 2023 - культурна столиця Європи", експерт з питань залучення громадськості та соціальної інклюзії. Говоритимо про ідентичність, приналежність до міста та можливості створення і фінансування соціальних ініціатив.

Воркшоп проведе Джек Бардвелл (Великобританія, 1990), художник і дизайнер з Роттердаму, чия робота зосереджена на створенні просторів для співпраці та зміцненні культурних сцен і спільнот.

Обов’язкова реєстрація на один із воркшопів за посиланням 👉
https://bit.ly/3T94d3u Воркшопі безкоштовні, але кількість учасників обмежена до 10 осіб на воркшоп.

Розклад воркшопів виглядає наступним чином:
26, 27, 28 жовтня з 14 до 18
30 жовтня - публічний захід, з 16 до 20

City Sound Walks є частиною проекту "CONNECT, Community for Timisoara", організованого Helixconnect Europe та FABER, за підтримки Європейського інституту інновацій та технологій (EIT), органу Європейського Союзу.

// cover art by Jack Bardwell

Sustaining Faber

Copyright © FABER 2024. All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram