Share

by Diana Caducenco

PENINSULA. Întîlniri lejere, discuţii serioase

12 SEP — 12 NOI

PENINSULA. Întîlniri lejere, discuţii serioase

Data începerii evenimentului

12 Septembrie, 2022
08:00

Data închiderii evenimentului

12 Noiembrie, 2022
17:00

Locația evenimentului

Share

by Diana Caducenco

Institutul Prezentului începe în cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte a programului cultural Timișoara 2023 — Capitală Europeană a Culturii, seria întîlnirilor PENINSULA, o componentă experimentală de dialog în conexiune cu conţinuturile culturale prezente pe scena locală din Timișoara. PENINSULA este un grup de discuţii și reflecţie dedicat timișorenilor preocupaţi de fenomenul cultural, aflaţi în domenii diverse de activitate. Scopul grupului este de a angaja un schimb intelectual activ și critic pe marginea evenimentelor în contextul programului amplu Timișoara 2023 și relaţionarea acestuia cu nevoile și așteptările comunităţii.

Credem că există prea puţin un schimb consistent și structurat de idei pe marginea evenimentelor și conţinuturilor prezente pe scena artistică și culturală, așa încît acest colectiv și propune să funcţioneze pe sistemul unui club de lectură, doar că obiectul discuţiilor nu vor fi cărţi, ci evenimente desfășurate în Timișoara. O întîlnire iniţială de cunoaștere a preocupărilor individuale ale membrilor și de pregătire a programului are loc între 12-14 septembrie 2022 la FABER, urmînd ca grupul să se reunească apoi regulat, o dată la 2 săptămîni, în perioada septembrie-noiembrie 2022, în zilele de luni. Membrii grupului participă individual sau împreună la diverse evenimente (spectacole, expoziţii, prezentări etc.) pe baza unui program de evenimente agreat prin discuţii. Membrii PENINSULA au fost selectaţi în perioada iunie-iulie prin liste de propuneri făcute de partenerii iniţiativei, Institutul Prezentului, Fundaţia Comunitară și Fundaţia Triade, precum și a colaboratorilor locali ai programului:

– MIANA BARTA, profesor de matematică la Colegiul Naţional Bănăţean. Iubește copiii, arta și bijuteria de autor.
– BIANCA BĂILĂ, artistă vizuală sezonieră, grădinăreasă experimentală, coordonatoare de programe şi om de comunicare la Fundaţia Comunitară Timişoara.
– OTILIA GALESCU, jurnalist și călător, crede că Vulpea avea dreptate spunîndu-i Micului Prinţ că devii pentru totdeauna răspunzător de ceea ce ai îmblînzit.
– ALEXANDRU LUCA, inginer în domeniul calculatoarelor.
– CRISTINA POTRA-MUREȘAN este co-fondatoare a centrului cultural independent FABER și a Fundaţiei Comunitare Timișoara. A făcut studii de management în Irlanda și Franţa și a lucrat în diverse echipe internaţionale și multidisciplinare.
– ARNOLD SCHLACHTER, timișorean, pasionat de poezie în limba germană și nu numai, artist vizual mai putin activ în ultima vreme, însă mai activ ca scriitor.
– ADINA ȘTEFĂNESCU a absolvit facultatea de filosofie și informatică și e îndrăgostită de artă, filosofia culturii, dar și tehnică și știinţă. Are un masterat pe epistemologie și un doctorat pe governance și cybersecurity, iar profesia sa actuală este de lead auditor în securitate informaţională. Multă vreme a fost arhitect de software. Îi place să picteze în diferite medii,  mai ales în ulei, să scrie și să călătorească. Idealul său de om este unul umanist, de factură renascentistă, deschis spre toate aspectele cunoașterii nondogmatice și spre mediul creativ, fie că e știinţific, estetic sau moral.
– MIHAI TOTH, artist vizual, trăiește și lucrează în Timișoara; actual student doctorand în cadrul Facultăţii de Arte și Design din Timișoara; membru fondator al Asociaţiei Culturale Baraka Artist. Preocupat de sisteme referenţiale de tip colectiv în care cooperarea și coordonarea în grup primează în faţa mecanismului individual.
___

Echipa:
– SORINA JECZA (moderator discuţii). Trăsături generice, aspiraţii:  „om-punte”, mijlocitor, căruia îi place să deschidă, prin comunicare, drumuri. Atașată ideii de frumos care construiește, de armonie. Atentă la sine și la cei din jur, cultivându-și permanent „trezia”, capacitatea de a vedea dincolo de aparenţe. Adeptă, pe neștiute, a esteticii relaţionale. Trăsături obiective, pragmatice. Co-fondatoare a Fundaţiei Triade, alături de Peter Jecza, și a Fundaţiei Art Encounters, alături de Ovidiu Șandor. Cercetător în filologie, editor, manager cultural, apropiată de sculptură  ș.a.
– COSMIN MANOLESCU (facilitator întîlniri iniţială și finală). Artist și expert cultural, designer de experienţe și călătorii emoţionale, crede profund că dansul și arta contemporană pot schimba în mod pozitiv viaţa oamenilor. A avut un rol important în dezvoltarea dansului contemporan în România, îmbunătăţirea sistemelor de finanţare publică și dezvoltarea de proiecte de colaborare europeană și internaţională.
– ȘTEFANIA FERCHEDĂU (iniţiator și concepţie grup). Îi place să cerceteze, să aibă și să genereze acces nemediat la starea de laborator a unei idei, a unui text, a unei lucrări artistice, să fie parte din și să susţină procesul în care se construiesc lucrurile. O intuiţie nativă în conexiunile cu oamenii, parcursul în studiul literaturii și al limbilor clasice și angajamentul dedicat în a face să se întîmple proiecte artistice complexe o face să abordeze imposibilul ca un pas necesar în toate demersurile sale.
___

IP — Institutul Prezentului (București) este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative creată de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban.

Programul „Uncensored Act” are în centru ideea de comunitate, acţiune și reflecţie colectivă, dezvoltare și schimb de resurse, de colaborare și solidaritate în spiritul unor valori comune, propunînd un parcurs conectat la istoria Timișoarei în contextul revoluţiei din 1989.

Proiectul face parte din „Programul Cultural Timișoara 2023 — Capitală Europeană a Culturii” și este finanţat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Parteneri: FABER, Fundaţia Comunitară. Vizual: Daniel & Andrew Studio

Susținători Faber

Copyright © FABER 2024. Toate drepturile rezervate
cartphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram