Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate (GDPR)

FABER cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate, ca utilizatori ai website-ului https://faber.ro/ sau https://faber.community (denumit in continuare Website), în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării Website-ului, dispozitive de tip smartphone, pc, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal) vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, FABER (PROIECT FABER SRL), administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și rezervării serviciilor noastre.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

FABER colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Activități comerciale de rezervare, administrare de spații din cadrul FABER și servicii aferente.
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor FABER, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a rezervărilor de spații și servicii și comportamentului consumatorului.
 • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date necesare pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de Website;
 • Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră: nume, prenume, e-mail, număr de telefon;
 • Pentru activități de rezervare a spațiilor și serviciilor prestate de FABER (CUI, nume organizație și opțional pentru evenimente: nume eveniment, număr de participanți, cereri speciale, observații despre preferințele serviciilor oferite, data rezervării spațiului).
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor FABER, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate în vederea încheierii contractelor de închiriere spații la punctul de lucru și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru FABER să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

Când vizitați website-ul nostru, chiar dacă nu efectuați o rezervare, este posibil să colectăm anumite informații, cum ar fi adresa IP, browser-ul pe care îl utilizați și informații despre sistemul de operare, versiunea aplicației, setările de limbă și paginile care v-au fost arătate. Dacă utilizați un dispozitiv mobil, este posibil să colectăm date care identifică dispozitivul mobil, setările și caracteristicile specifice dispozitivului și detaliile privind latitudinea și longitudinea.

CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, FABER poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai FABER, companii cu care se află în relații de parteneriat, realizat numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare, birou notarial sau alte servicii), inclusiv entități care asistă FABER în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele înregistrate de FABER nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopurile prezentate mai sus.

Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către FABER prin accesarea formularului de contact de pe website sau ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail contact@faber.ro.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016.

De asemenea, FABER (PROIECT FABER SRL) poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

ALTE INFORMAȚII

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document. Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, FABER nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

CONTACT

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să faceți o sesizare, vă rugăm să ne contactați, folosind detaliile de mai jos:

Splaiul Peneș Curcanul 4-5, Timișoara, sau e-mail: contact@faber.ro

Susținători Faber

Copyright © FABER 2024. Toate drepturile rezervate
cartphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram