Termeni și Condiții

Ultima actualizare 25.10.2021

PREVEDERI GENERALE

Website-ul www.faber.ro, (în continuare ”Website-ul”) este operat de PROIECT FABER SRL, cod fiscal RO38706241, e-mail: contact@faber.ro (în continuare (”FABER”, ”noi”, ”a noastră”).

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de folosire prezentate mai jos, înainte de a folosi sau de a obține orice materiale, informații sau servicii prin intermediul https://faber.ro/, accesând vă angajați să acceptați fără limitări sau calificări toți acești termeni și condiții.

DACĂ NU ACCEPTAȚI aceşti Termeni şi Condiţii, vă rugăm să părăsiți site-ul https://faber.ro/ sau http://faber.community/.

DESPRE ACEST WEBSITE

Acest Website furnizează în principal informații despre organizația FABER, proiectele desfășurate și cele conexe, evenimente trecute și viitoare și posibilitatea de a face rezervări pentru spațiile din cadrul FABER.

TERMENI DE UTILIZARE

Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa https://faber.ro/ (denumit în continuare „Website-ul”) şi dumneavoastră (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări.

REZERVĂRI ONLINE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Acest Website permite rezervarea unor spații de închiriat în clădirea sau curtea FABER. Plata rezervării se poate face prin transfer bancar sau online, cu cardul, prin intermediul mobilPay. Rezervarea se consideră confirmată doar după efectuarea plății. Sumele achitate nu se restituie în eventualitatea anulării rezervării cu mai puțin de 30 de zile înainte de data pentru care a fost închiriat spațiul (sau de prima zi a perioadei de închiriere). În cazul anulării rezervării cu mai mult de 30 de zile înainte de data rezervată, suma achitată va fi restituită în termen de 14 zile de la cererea anulării.

Rezervarea spațiilor nu necesită o înregistrare prealabilă, datele necesare efectuării plății vor fi furnizate la finalul procesului de rezervare.

Prin finalizarea procesului de rezervare, utilizatorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de rezervare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, utilizatorul consimte că FABER poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de FABER, în orice situație în care este necesară contactarea utilizatorului.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

După finalizarea comenzii, odată ce a fost realizată cu succes plata, utilizatorul va primi în decurs de o oră de la efectuarea tranzacției, pe adresa de e-mail furnizată, confirmarea plății și detalii despre spațiul închiriat.

Prin inițializarea unei rezervări, utilizatorul acceptă termenii și condițiile de rezervare, fără obiecții, acestea având valoarea unui contract. FABER își rezervă dreptul de a schimba aceste prevederi și website-ul în orice fel, fără a anunța utilizatorii în prealabil.

TRIMITERI CĂTRE SITE-URI WEB TERȚE

Acest Website poate furniza link-uri către alte site-uri și poate fi accesat prin link-uri de pe site-uri web terțe. Accesarea lor se face pe răspunderea proprie. FABER nu își ia nicio răspundere pentru conținutul site-urilor web terțe sau pentru eventuale prejudicii generate de conținutul acestora.

COPYRIGHT

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a PROIECT FABER SRL. Acest site şi conţinutul prezentat în acest site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea societății noastre, cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi/sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyright-ului, a mărcilor comerciale, legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt website sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, numele comerciale sunt proprietatea noastră şi nu pot fi folosite de nimeni pentru niciun scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior.

OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Utilizarea acestui Website trebuie efectuată în scopuri legitime și în condiții de legalitate. Utilizatorii se vor abține de la orice activități ilicite, cum ar fi:

  • încărcarea pe Website/ transmiterea de materiale care conțin viruși sau orice fel de conținut care promovează rasismul, discriminarea, violența, este înșelător, calomnios, obscen, pornografic sau este de natură să încalce drepturile de proprietate intelectuală aparținând FABER sau terților;
  • utilizarea acestui Website în orice scop care este ilegal sau fraudulos sau cu încălcarea acestor Termeni și condiții.

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastră și nu vom fi obligați să facem publică nicio transmitere.

FABER va deţine toate drepturile legate de transmiteri. 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Întregul Conținut disponibil pe acest Website (inclusiv, dar fără a ne limita la: numele de domeniu, textele/ articolele, grafica web, designul, conținutul audio-video, imaginile, mărcile, logo-urile, denumirile comerciale precum și orice alte informații sau materiale disponibile pe Website sau care pot fi accesate prin intermediul acestuia) precum și conținutul e-mailurilor transmise de FABER sunt și rămân proprietatea exclusivă a FABER sau a persoanelor de la care FABER a dobândit un drept de utilizare sau licență. Acestea nu pot fi descărcate, utilizate, reproduse, modificate, adaptate, traduse, închiriate, vândute, distribuite sau exploatate în alt mod fără acordul prealabil scris al FABER.

Prin utilizarea Website-ului, Utilizatorul nu dobândește vreun drept de autor sau drept de proprietate intelectuală. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală va atrage după sine răspunderea Utilizatorilor în culpă potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Toate raporturile născute între FABER și utilizatori vor fi guvernate de legea română iar eventualele diferende în legătura cu acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate, Politica Cookies vor fi soluționate de instanțele de judecată competente potrivit legii.

ÎNCETARE

Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Website-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Website poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

CONTACT

Pentru a rezolva o reclamație privind site-ul sau pentru a primi informații suplimentare cu privire la utilizarea Website-ului, vă rugăm să ne contactați la:

PROIECT FABER SRL

Splaiul Peneș Curcanul 4-5

+40 745 590 376

contact@faber.ro

Susținători Faber

Copyright © FABER 2024. Toate drepturile rezervate
cartphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram