🇺🇦 below

• Would you like to start but do not know the needs and peculiarities of the local market?
• Got an idea but don't know where to start? Who to talk to?
• Or maybe you have a project idea and want to develop a local initiative?

𝐀𝐃𝐑 𝐕𝐞𝐬𝐭 - 𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 comes to your aid with information that will help you find answers to these questions.

The presentation will contain:
• Presentation of the region with economic sectors,
• The local ecosystem with institutions of interest for those who want to start a business,
• The logical framework matrix as a tool that helps you think of a funding project based on creative, social or sports industries components, being essential for those who want to develop local initiatives, in partnership, financed through local open calls, humanitarian organizations, or mechanisms of fundraising.

𝐀𝐃𝐑 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫:
The West Regional Development Agency supports the development of the urban economy, both through financial support, through the programs with European funding that it manages, but also by being actively involved in international projects.

In this context, ADR Vest, together with 21 other European partners, implements, in the period 2020 - 2022, the project @InterregCINEMA - Creative industries for the new urban economies in the Danube Region which aims to develop and test tools, services and collaborative actions between creative industry and urban economy sectors.

Thus, within the project, they developed a set of informative materials on tools and techniques to help creative industries turn their ideas into vehicles for innovation and cooperation in urban economies.

𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐭̦𝐢𝐚 is an Intelligent Specialization Consultant, within ADR Vest, being involved in international projects and, recently, in the development of the European Digital Innovation Hub initiative for the West Region.

The access to this talk is free, but limited to 20 people. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐫𝐞: https://forms.gle/A6iHwfEonatwDYaFA The workshop will be held in English with translation in Ukrainian.

The event is part of the 𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓, 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬𝐨𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭, organized by Helixconnect Europe and FABER and supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union.

•••
Креативне мислення для бізнес-ідей

• Хочете розпочати, але не знаєте потреб та особливостей місцевого ринку?
• Маєте ідею, але не знаєте з чого почати? До кого звернутися?
• А може у вас є ідея проекту і ви хочете розвивати місцеву ініціативу?
Агенція регіонального розвитку "ADR Vest" допоможе знайти відповіді на ці питання.

Воркшоп міститиме:
• Презентацію регіону по секторам економіки,
• Розповідь про місцеву екосистему та інституції, що становлять інтерес для тих, хто хоче розпочати власний бізнес,
• Логіко-структурну матрицю як інструмент, який допоможе вам коректно підготувати ваш проект до фінансування у тому разі, якщо він створений у креативній, соціальній чи спортивній індустрії. Це є необхідним для тих, хто хоче розвивати місцеві ініціативи у партнерстві, отримуючи фінансування через місцеві відкриті конкурси, гуманітарні організації чи механізми фандрейзингу.

Інформація про ADR:
Західна агенція регіонального розвитку "ADR Vest" розвиває міську економіку як шляхом фінансової підтримки, через європейські програми фінансування, якими вона керує, так і беручи активну участь у міжнародних проектах.

Саме в такий спосіб ADR Vest разом з 21 іншими європейськими партнерами у період 2020-2022 рр. реалізує проект @InterregCINEMA - Креативні індустрії для нових міських економік у Дунайському регіоні. Метою проекту є розробка та тестування інструментів, послуг та спільних дій між секторами креативної індустрії та міської економіки.

Так, в рамках проекту було розроблено набір інформаційних матеріалів, які допоможуть креативним індустріям реалізувати свої ідеї.

Крістіан Гоція є консультантом з розумної спеціалізації в компанії ADR Vest, бере участь у міжнародних проектах, а останнім часом - у розробці Європейського цифрового інноваційного хабу.

Доступ до цієї розмови безкоштовний, але обмежений до 20 осіб. Будь ласка, зареєструйтеся тут: https://forms.gle/A6iHwfEonatwDYaFA Воркшоп проходитиме англійською мовою з перекладом українською.

Цей захід є частиною проекту 𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓, 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬𝐨𝐚𝐫𝐚, організованого Helixconnect Europe та FABER за підтримки Європейського інституту інновацій та технологій (EIT), органу Європейського Союзу.

Sustaining Faber

Copyright © FABER 2024. All rights reserved.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram